σσσσσ      Splendors of Europe      σσσσσ

Escorted       In-Depth       Very Small Group       Personalized Attention     Fine Dining 

Table of Contents           Contact Information         Travel Agents

CLICK              ``                                                         CLICK                                                               CLICK 

Tour 1 Hotel Gallery

Click on photo to enlarge

Hotel Left Bank St. Germain, Paris ***

Hotel Left Bank St. Germain, Paris ***

Hotel Left Bank St. Germain, Paris ***

Hotel Luxembourg Parc, Paris ****

Hotel Luxembourg Parc, Paris ****

Hotel Luxembourg Parc, Paris ****

Hotel Luxembourg Parc, Paris ****

Hotel Luxembourg Parc, Paris ****

Hotel Luxembourg Parc, Paris ****

Hotel Relais Saint Germain, Paris ****

Hotel Relais Saint Germain, Paris ****

Hotel Relais Saint Germain, Paris ****

Hotel Relais Saint Germain, Paris ****

Hotel Relais Saint Germain, Paris ****

Hotel Relais Saint Germain, Paris ****

Hotel Relais Saint Germain, Paris ****