σσσσσ      Splendors of Europe      σσσσσ

Escorted       In-Depth       Very Small Group       Personalized Attention     Fine Dining 

Table of Contents           Contact Information         Travel Agents

CLICK              ``                                                         CLICK                                                               CLICK 

Tour 3 Luxury Hotel Gallery

Our Select Luxury Hotels on the Riviera

Click on photo to enlarge

Hotel La Perouse ****

Hotel La Perouse ****

Hotel La Perouse ****

Hotel La Perouse ****

Hotel Westminister ****

Hotel Westminister ****

Hotel Westminister ****

Hotel Westminister ****

Hotel Westminister ****

Hotel Westminister ****

Le Palais De La Mediterranee****

Le Palais De La Mediterranee****

Le Palais De La Mediterranee****

Le Palais De La Mediterranee****

Le Palais De La Mediterranee****

Le Palais De La Mediterranee****